Kollégium története

A kollégium 1977. szeptember 1.-én nyitotta meg kapuit, mint a 316. sz. Makarenkó Ipari Szakmunkásképző Intézet Diákotthona 90 férőhellyel. Az épület másik fele a Papíripari Vállalat munkásszállójaként működött. 1979-ben a tanulók létszáma megduplázódott és diákotthonból kollégiummá vált. A megnövekedett feladatokat öt nevelőtanár és egy kulturális nevelőtanár látta el.

Az első Arany Oklevelet 1981-ben, a másodikat 1982-ben kapta meg a kollégium. 1984 fontos állomás volt: a Művelődési Minisztérium és a KISZ KB a Kiváló Kollégium címet adományozta az intézménynek. Közben kibővült a szakkörök száma, a modellező szakkör tagjai városi-és országos versenyeken is bemutatkoztak. Csak érdekességként: volt kézimunka, sakk, Moszkvai Rádió Ifjú Baráti Klubja, közlekedési és színjátszó szakkör. Énekkar és citerazenekar is működött, megalakult a szülői munkaközösség, és a pápai Acsády Ignác Kollégiummal testvér-kollégiumi kapcsolat alakult ki, amely tizenöt évig tartott. A megnövekedett diáklétszámhoz és feladatokhoz 1983-ban nyolc álláshelyet engedélyezett a Városi Tanács.

1986-ban a Munkásszövetkezet segítségével iskolaszövetkezeti csoport alakult, amely egy kis boltot üzemeltetett a kollégiumban, melyben a diákok önként vállalták a munkát. Színházba nemcsak Dunaújvárosba, hanem Budapestre is jártak, és a kirándulások alkalmával jártak az Északi-középhegységben, Pécsett és környékén, sőt néhányan a Szovjetunióba, Csillagvárosba is eljutottak.

1987–ben a Makarenkó Intézetről levált a Könnyűipari Szakmunkásképző Intézet a kollégiummal együtt, és a kollégium megkapta az utolsó Arany Oklevelet. 1990-ben az intézmény felvette Lorántffy Zsuzsanna nevét, és még ebben az évben megalakult a Kollégiumi Érdekvédelmi Szövetség, s létrejött a megyei szervezet is. Az évek során a tanulólétszám csökkent, ezért, 1991-től más iskolák diákjait is fogadja a kollégium. Az oktatásban résztvevő tanulók életkora kitolódott, a diákok fele szakközépiskolai tanuló lett. 1994-ben újjáalakult a kollégiumi diákönkormányzat, az országos mozgalom is fellendült, melyhez a kollégium is csatlakozott.

A rendszerváltás során végbemenő társadalmi változások a kollégiumot is érintették. Megszűnt az országos kollégiumi verseny, az iskolaszövetkezeti csoport, az MHSZ klub, a budapesti színházlátogatások, csökkent az anyagi támogatás. A társadalmi nehézségek, munkanélküliség, a létbizonytalanság új generációt termelt ki.

1997-ben az iskola új tanműhelyt kapott, így felszabadultak azok a helyiségek, ahol eddig gyakorlati oktatás folyt, azonban a délelőtti tanórákhoz továbbra is szükségesek voltak a kollégiumi tanulószobák, mind a mai napig. Az ezredfordulós évek a pályázatok évei voltak. Szűkös körülmények között folyt az intézmény működtetése, a pénzforrás szinten tartását a pályázatok jelentették. Pályázati pénzből került megvásárlásra a tűzzománc szakkörhöz szükséges kemence, a zártláncú TV hálózat kiépítése, számítógépterem kialakítása, a vizesblokkok felújítása, stb.

Az elmúlt öt évben nagy változások következtek be kollégiumunk életében. Bevezetésre került a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, amely alapvetően meghatározza a középfokú kollégiumi nevelés alapelveit. Nagy fejlődést jelentett az informatikai hálózat kiépítése, melynek segítségével a gyerekek második otthonában is kitárult a világ az Internet hozzáférés lehetőségével.

2010-ben új pedagógiai program és házirend készült, figyelembe véve a változó körülményeket, a csökkenő anyagi forrásokat és a megnövekedett szociális problémákat. A kollégium célja, hogy a diákjai számára megteremtse a feltételeket az esélyegyenlőséghez és az egyéni fejlődésükhöz.

Dunaújvárosi SZC

Lorántffy Zsuzsanna

Technikum és Kollégium

OM 203034

2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós út 6.
iskola@lorantffy.hu
Iskola: +36 25 437 025
Kollégium: +36 25 410 047
Tanműhely: +36 25 502 250