Iskolakezdési támogatás

2021. augusztus 10.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évben is iskolakezdési támogatást nyújt a dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi lakosoknak.
Iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermekét saját háztartásában nevelő dunaújvárosi szülő, törvényes képviselő, akinek gyermeke:
- nappali rendszerű oktatásban az általános iskola első, a középiskola kilencedik évfolyamát először kezdi meg vagy
az általános iskola 2-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban tanul és
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
- gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Részletek az önkormányzat honlapján:

Dunaújvárosi SZC

Lorántffy Zsuzsanna

Technikum és Kollégium

OM 203034

2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós út 6.
iskola@lorantffy.hu
Iskola: +36 25 437 025
Kollégium: +36 25 410 047
Tanműhely: +36 25 502 250