Papíros képzés

2020. november 12.
Újraindul a papíripari szakképzés, ráadásul elsőként városunkban tanulhatják ezt a duális képzést a fiatalok a Vajda-Papír Kft. együttműködésével.

Több évtized után újra elkezdődik a papírgyártás és -feldolgozás nappali szakképzése a következő tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Vajda-Papír együttműködésében. Az ötéves középfokú, technikusi képzést városunkban, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiumban valósítják meg. Ennek dokumentumát Vajda Attila és Pocsainé Varga Veronika írta alá.

A sajtótájékoztatónak a Vajda-Papír dunaföldvári gyáregysége adott otthont, ugyanis ezzel a céggel közösen dolgozták ki a szakképzés alapjait. Mint azt Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezetője elmondta, folyamatosan fejlesztik a gépállományt és a szakembergárdát, és szükség van a szakképzett fiatalokra. Korábban voltak már belső képzéseik, de most az oktatási rendszer keretében mutathatják meg a szakmát a diákoknak, modern technológiával, környezetkímélő megoldásokkal rendelkező gyáregységeikben. Hangsúlyozta, a képzés újraindítását a megváltozott globális fogyasztási trendek, a műanyagok visszaszorulása, a papíripar egyre jelentősebb hozzájárulása a GDP-hez, és az ágazatban foglalkoztatottak számának jelentős bővülése tette indokolttá. További, jelentős támogatást adott a szakképzés újraindításának az is, hogy a koronavírus-járványban felértékelődött az önellátás képességének biztosítása, amihez jól képzett és megfelelő számú szakemberre van szükség ebben az ágazatban is. A papírgyártó, -feldolgozó és csomagolóanyag-gyártó nappali tagozatú technikusi képzés városunkban fog indulni a következő tanévben a Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiumban. A képzés időtartama öt év, ezalatt érettségit szereznek a diákok, és elsajátítják a szakmát is. A vegyipari ágazat szakmaterületeit foglalja magában, ezzel az alapképzéssel kezdik a szakmai oktatást. Marczona Tamás hozzátette, jelenleg esti tagozaton egy csoportban indították ezt a képzést.

Az eseményen jelen volt Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára is, aki arról szólt, hogy a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a vállaltok kezdeményezésére döntött a szakképzésnek az Ipar 4.0 és a megváltozott munkaerőpiac követelményeinek megfelelő megújításáról. A Szakképzés 4.0 stratégia célja, hogy a magyar fiatalok olyan készségek és kompetenciák birtokában kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segítségével megállják a helyüket a negyedik ipari forradalomban átalakuló munkakörökben is. Kiemelte, hogy tartalmában és módszertanában is megújult a szakképzés, rugalmasabb rendszert hoztak létre, beleépítve a vállalatok javaslatait, igényeit, hogy azoknak, a gazdaságnak milyen szakképzett munkaerőre van szükségük.

Hozzátette, a magas színvonalú, a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó szakemberképzés elengedhetetlen az egyes iparágak és az egész nemzetgazdaság versenyképességének növelése szempontjából. Az ágazatok szakember­igényét, az elvárt szakmai tudást és készségeket pedig a vállalatok tudják a legjobban meghatározni. Korábban volt papíripari képzés, de változtak a technológiák, új igények, új tudás jelentkezett, és a mostani eset kitűnő példája annak, hogy vállalati szakemberekkel együtt újraéled a képzés.
Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója mérföldkőnek nevezete a most megvalósuló együttműködést, s hogy együtt hozhatták létre az újonnan induló papíripari képzést. Elmondta, fontosnak tartják, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az ITM támogatásával egyre több szakmánál indul újra a piaci igényekhez igazodó szakképzés, amelyhez a naprakész tudás átadását a piaci szegmensekben vezető cégek biztosítják. A színvonalas szakképzés elengedhetetlen a szakember-utánpótlásban, a piaci igényekre reflektálnia kell az oktatásnak. A gazdaság versenyképességét, vonz­erejét a külföldi befektetők előtt nagyban meghatározza a rendelkezésre álló munkaerő minősége, a képzett munkavállalók száma. A befektetésekért folytatott globális versenyben pedig előnyt jelent a munkaerő képzettsége – jegyezte meg.
A sajtótájékoztató után gyárlátogatásra is lehetőség volt, amelyen a különféle papíripari termékek készítése mellett arról is beszéltek, hogy a diákok majd milyen folyamatokba kapcsolódhatnak be, miként tanulhatják meg a szakmai igényeket.

 

 

Dunaújvárosi SZC

Lorántffy Zsuzsanna

Technikum és Kollégium

OM 203034

2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós út 6.
iskola@lorantffy.hu
Iskola: +36 25 437 025
Kollégium: +36 25 410 047
Tanműhely: +36 25 502 250