Tankönyvrendelés

2022. április 22.
Jövőre is lesz iskola, ezért szükség lesz tankönyvekre is. Minden , amit tudni kell a tankönyvrendelésről...

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

 

2022. április hónapja a következő tanévre szóló tankönyvek megrendelésének ideje.

A tankönyvek megrendelése ebben a tanévben is a KELLO rendszerén keresztül történik.

 A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 1–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül.

 

A tankönyvrendelés menetrendje:

 1. 2022. április 04-én megjelent a következő tanévre szóló hivatalos tankönyvjegyzék, amely azokat a tankönyveket tartalmazza, amelyeket az iskolák megrendelhetnek diákjaik számára.

2. 2022. április 20-ig az iskola összeállítja minden tanuló számára a következő tanévre szükséges tankönyvek listáját, majd elérhetővé teszi ezeket az intézményi honlapon és a KRÉTA rendszeren keresztül is tájékoztatást küld ezekről.

3. 2022. április 25-ig kérjük a következő e-mail-címre jelezni, ha valamely tankönyvet saját részre beszerzik, ezért nem kérik az iskola által megrendelni: tankonyvrendeles@lorantffy.hu

4. 2022. április 27-ig az iskola feltölti a KELLO rendszerébe valamennyi diák egyéni tankönyvrendelését és véglegesíti azt.

5. Azon tanulók tankönyveit, akik a 2021/2022. tanévben bármely tantárgyból pótvizsgára kötelezettek, csak pótrendelésben tudjuk majd megrendelni 2022. szeptember 15-ig.

Azon diákok, akik nem kívánják tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben intézményünkben tovább folytatni, azt 2022. június 15.-ig kötelesek az intézmény tankönyvfelelősének jelezni a következő e-mail címen: tankonyvrendeles@lorantffy.hu

6. A térítésmentes tankönyvre jogosult diákok tankönyvei az iskolai könyvtár állományába kerülnek.

Ha szeretnék saját részre megvásárolni a tankönyveket, erre lehetőséget nyújt a KELLO webshopja: https://webshop.kello.hu/

 7. Az iskola által megrendelt tankönyvek tanulói, szülői átvétele 2022. szeptember 1-2-án történik.

Dunaújvárosi SZC

Lorántffy Zsuzsanna

Technikum és Kollégium

OM 203034

2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós út 6.
iskola@lorantffy.hu
Iskola: +36 25 437 025
Kollégium: +36 25 410 047
Tanműhely: +36 25 502 250