Erasmus - Blog 2019 - Verasztóné Zs. Orsolya

2019.07.15 - 2019.07.26

Europass Teacher Academy
Dublin

Intensive Languauge course and CLIL

A CLIL - a tartalom és a nyelv integrált tanulása - arra a leckére vonatkozik, „ ahol a tantárgyokat idegen nyelven tanítják kettős célokkal, nevezetesen a tartalom megtanulásával és az idegen nyelv egyidejű tanulásával ”. David Marsh, Jyväskylä Egyetem, Finnország (1994).

Ez a tanfolyam a tanárok angol nyelvtudásának és pontosságának fejlesztésére irányul. Ez egy multidiszciplináris megközelítést is alkalmaz a CLIL módszertan megértésében, és bemutatja a résztvevőket arra, hogy az elmélet hogyan kapcsolódhat a saját osztálytermi gyakorlatához. Tartalmazza a CLIL órák tervezését, az erőforrásokat és az anyagok készítését.

A tanfolyam végére a résztvevők magabiztosabban fognak beszélni és írni angolul. Megtanulják a CLIL óratervezés, anyagfejlesztés, valamint a tartalmi és a nyelvoktatás integrációjának alapelveit is.

2019.07.26

Last day in the school

Ma véget ért a kéthetes kurzusom itt Dublinban. Délelőtt tesztet írtunk az elmúlt heti tanulmányainkból, majd képleírás keretében David felmérte beszédkészségünket is. Délután Touriával egy képzeletbeli órát építettünk fel mitológia témakörben. Megvitattuk egymással az előforduló nehézségeket, mind a tanár, mind pedig a diák oldaláról, majd feladatokat dolgoztunk ki a témakörhöz.
A tanításhoz, tanuláshoz hasznos linket kaptunk tőle.
Az órák után ellátogattunk egy utolsó közös kávéra Dublin egyik legelegánsabb és leghíresebb kávézójába Bewley's -ba.
Viszlát Dublin, Viszlát Írország

2019.07.25

Ma ismét egy hasznos napot tudhatok magam mögött. A héten már érintett témaköröket ismételtük át, illetve a should és shouldn’t használatának ismereteit bővítettük. A kellett volna, illetve nem kellett volna megtennünk valamit. Óra végén mindenki alkotott egy-egy mondatot, majd a mondatokkal úgynevezett Chinese whisper játékot játszottunk. a sokszínű csoport összetétel végett jókat nevettünk mire egy mondat körbe ért a csoportban.
Délután CLIL órán fő témánk a pronunciation volt. Megvizsgáltuk a különböző eseteket, amikor egy-egy hang eltűnik az élő beszéd során, vagy gyengül esetleg összeolvad a kiejtés során. Rengeteg példát néztünk át és oldottunk meg közösen. A nap végén csoport kép is készült kis csapatunkról, mivel egy tagunktól már ma búcsúztunk.

2019.07.24

Délelőtt a melléknevek és a nyelvtani szerkezetek voltak porondon. A levélíráshoz szükséges mondatszerkezeteket is átnéztük. Leginkább feladatlapokon önállóan dolgoztunk, majd pár munka keretében hasonlítottuk össze, vitattuk meg megoldásainkat.
CLIL óra keretében a tanítás egyik legfontosabb részletét tekintettük át a tanulói profilt. Megvizsgáltuk, hogyan lehet egy általános profilból – amely a szociokulturális és kulturális háttérből, a tanulási attitűdből és motivációból, és nem utolsó sorban a második nyelvhasználatot segítő készségekből tevődik össze – hogyan lehet megalkotni a tanuló nyelvi profilját. A nyelvi profilhoz lehet a későbbiekben beszédkészség fejlesztéséhez megfelelő területeket megjelölni, majd ennek megfelelő tanítási, tanulási stílust, feladatokat választani.
Délután meglátogattam a Dublini várat és a mögötte lévő kertet is megcsodálhattam.
Este az ír folklór világában merültünk el, autentikus ír zenét hallgatva, sőt az interaktív előadóknak köszönhetően olykor énekelve, ritmust tapsolva, dobolva aktív résztvevőjeként az estének.

2019.07.23

How's it going? Not too bad.
Nyelv órán beszélgetést kezdeményeztünk, majd folytattunk. Ma átbeszéltük a have to, ought to, must, mustn't...témakört és új szabályokat alkotunk az iskolai oktatásra.
Délután történelem tantárgy kapcsán dolgoztuk fel a receptív képességek fejlesztésének lehetőségét a CLIL módszerrel. Az órákon gyakran hasonlítjuk össze tanítási módszereinket, iskola rendszerünket. Kétféle kooperatív módszert is megismerhettem az egyik a running dictations, a másik egy egyszerű gap filling (hiányos mondat kiegészítése) pármunkában.
Running dictation - A terem különböző pontjaira kitűzzünk szöveget, A csoport három kérdést kapott, de csak a csoport egyik tagja mehet oda olvasni, majd átadni az információt a többieknek, akiknek le kell írni a választ.

2019.07.22

Új hét, új nap, új kezdet.
A második héten új csoportban, új tanárokkal folytattuk a munkát. Nyelvi csoportunkban sokféle nemzetiséggel találkoztunk, dolgoztunk együtt. Így ismerkedhetem meg Mongóliából, Spanyolországból, Oroszországból, Olaszországból sőt még Brazíliából is emberekkel. Aktív kommunikációval telt a délelőtt. Délutáni óránk Touria-val volt, immár gyakorlatba ültettük át a múlt héten megszerzett ismereteinket.

2019.07.20-07.21.

A hétvége kirándulással, pihenéssel telt. Szombaton az iskola által szervezett kiránduláson vettünk részt. Tavaly délen, az idén északon találkoztam az óceánnal. Most is lenyűgöző, kis kirándulást tettünk a Giant's Causeway -hez, és visszafele Beflfast belvárosában is megálltunk egy kis időre.
Vasárnap kirándulást tettünk a közeli Howth szigetre, vonattal utaztunk. A szigeten meglehetősen szeles volt az idő, de a sirályok mellett fókékat is láttunk. Az estét az O'Neil pubban fejeztük be, ahol bele kóstoltuk az ír gasztronómia ízeibe is.

2019.07.19

Péntek - last day of the week.
A hét záró napján zárótesztet írtunk a nyelvi képzésünk zárásaként, és búcsút vettünk azoktól a résztvevőktől, akik egy hetet töltöttek velünk. Délutáni CLIL órán a reading feladatokat néztük át és az értékelésről volt szó. Hiszen a második nyelv használata a tartalom elsajátítása mellett nehézségeket okozhat több időre, segítségre is szüksége lehet a tanulóknak.
Délután ellátogattam a National Museum-ba, ahol Íroszág történelmébe nyertem rövid betekintést. Ma igyekeztem egy kicsit pihenni, hiszen holnap egész napos kirándulást teszünk Belfastba és az Óriások Útjához.

2019.07.18

A mai órán a listening, reading és a kreatív szövegalkotás fejlesztése volt a cél. A rövid ismétlés, bemelegítő feladatok után egy történetet hallgatunk meg, mely során a nyelvet tanuló vicces szituációba keveredik. Hallás után néhány kérdésre adtunk választ, majd egy egyszerű gap filling töltöttünk ki. A feladatok ellenőrzése, párban történt.
Végül átbeszéltük a sztori mesélés során előforduló múlt időket. A kreatív történet alkotás során a sztori nagy része a képet teremti, meg, hogy a hallgató számára is érthető és minél tisztább legyen. A történet fő eseménye csupán pár mondat. A kép megteremtéséhez változatos igeidők használata szükséges, míg maga a fő esemény megfogalmazásához leginkább a past simple-t használjuk.
Délután ismét Roisinnal vezetett minket tovább a CLIL rejtelmeibe. A módszerünk csoport, pármunka, vita és frontális munka keretében folyt. Megbeszéltük, milyen feltételeket kell magába foglalni egy olyan feladatnak, amely a beszédkészséget fejleszti. Csoportokban megbeszéltük, milyen feladatokat használunk a munkánk során, valamint Roisin is adott ötleteket, például Question loop. A feladatban mindenki kap egy kérdést és egy választ, az első felteszi a kérdést, akinél a válasz van jelentkezik és megadja a helyes választ, felolvassa a saját kérdését és így tovább, míg be nem zárul a kör.
Egy újabb hasznos applikációval is gazdagabbá váltam: Plickers, ami egy részben ingyenes osztálytermi gyors válaszadásra, tudás ellenőrzésre alkalmas applikáció.

2019.07.17

A mai napon folytattuk a munkát Paullal. Ma döbbentünk rá, hogy Paul délelőtt beépíti az óráiba, az előző délután Roisin CLIL óráján elhangzott technikákat a nyelvi képzésünkbe. Ezáltal diákként és tanárként is mintát, megerősítést kapunk és hatékonyabban tudjuk elsajátítani az új módszertant. Ma kicsit kevesebbet beszéltünk, több feladatot oldottunk meg, illetve páros munkában dolgoztunk. A CLIL során a tanár megad minden segítséget, de a diákok aktivitására helyezi a hangsúlyt.
Délután Roisin családi elfoglaltsága miatt, Finton helyettesítette, aki az órák után egy igen élvezetes „walking-tour” – t tartott nekünk Dublinban. Az óra témája „materials” egy történelem órát építettünk fel, stílusosan Szent Patrikhoz kapcsolódva. Igazán hasznos tudást kaptunk egy CLIL óra tananyagának felépítéséhez. Nagyon élveztük az órát, a feladatokat és a kirándulást. Rengeteg kulturális és történelmi ismerettel is gazdagabb lettem a nap végére.

2019.07.16

Délelőtt folytattuk az előző napi munkát, ma már igyekeztünk a beszédünkbe beépíteni a megszerzett ismereteket. Az előző naphoz hasonlóan taglaltuk a kommunikáció különböző formáit. Folytattuk Phrasal verbs, azaz hasznos kifejezések elsajátítását a mindennapi beszélgetéshez. Volt, hogy csoportokban, volt, hogy szóforgó alkalmazásával beszélgetünk egymással. Paul figyelt és utána összeírta mi mindent hallott és hogyan lehetne ezt a mindennapi beszédbe beilleszteni, finomítani. Nagyon sok kérdést, választ, reakciót tanulunk.
A CLIL oktatást tartó Roisin igazán lendületes, impulzív vidám tanárnő. Próbáltunk tartani vele a tempót. Megbeszéltük mik azok a leggyakoribb mondatok, amik az oktatás során elhangzanak a tanárok és diákok szájából, majd kis csoportokba ezt is átbeszéltük. Minden országban nagyon hasonló kérdések merültek fel. Javasolta, hogy ezek a kérdéseket, - hogy a CLIL alkalmazása során ne jelentsenek akadályt - célszerű segítségként kifüggeszteni a teremben. Biztonságot jelent a tanulóknak. Sok praktikus gyakorlatot kaptunk, melyeket ki is próbáltunk

2019.07.15

Ma reggel beléptem egy zöld ajtón, a Ulearn iskola ajtaján. A délelőtt folyamán általános nyelvi képzésen vettem részt, ahol csoporttársaimmal, tanárommal ismerkedtünk meg. Csoportunkban olasz kollégák vannak túlnyomó részben, de képviselteti magát a Franciaország, Csehország is magát. Ismerkedési, üdvözlési és általános beszélgetés kezdeményező formulákat ismételtünk át.
Délutáni órán pedig a CLIL került bemutatásra számunkra, a délelőtti csoportunk ketté vált, és új kollégákkal ismerkedhetünk meg Németországból, Ausztriából, Spanyolországból. Tanárunk Roisin Moore igazán lendületesen avatott be minket a CLIL rejtelmeibe.

2019.07.14

Erasmus+ pályázatunk idei eredményeként ma megérkeztünk Dublinba. Délután elindultunk felfedezni a várost. A város hatalmas, egy kis szeletével ismerkedtünk. Hosszú sétánk már a holnapra való felkészülés jegyében telt. Felkerestük az iskolát, majd időztünk egy keveset a St. Stephen parkban, és a Grand Canal partján.

Dunaújvárosi SZC

Lorántffy Zsuzsanna

Technikum és Kollégium

OM 203034

2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós út 6.
iskola@lorantffy.hu
Iskola: +36 25 437 025
Kollégium: +36 25 410 047
Tanműhely: +36 25 502 250