Erasmus - 2018 - Európai fejlesztési terv

Intézményünknek elkötelezett célja, hogy a régiónkban a nevelés és az oktatás terén elfoglalt szerepét megőrizze és továbbfejlessze. Továbbá kiemelt fontosságú, hogy a tanulóink a szakmai, illetve érettségi vizsgákat követően úgy hagyják el intézményünket, hogy rendelkeznek azokkal a kulcskompetenciákkal, amelyekkel az Európai Unió polgáraiként gyorsan alkalmazkodhatnak egy modern, felgyorsult világ változásaihoz. Ehhez a következő kiemelt területek fejlesztését tűztük ki:

• az önismeret és személyiség fejlesztése,
• az idegennyelvi-kulturális fejlesztés,
•  informatikai képzés és a speciális nevelési igényű tanulók magas szintű integrációja.

Ezen területek szakmai, kulturális hátterének biztosítása, beleértve a pedagógusok felkészítését és továbbképzését is, nagy hangsúllyal szerepelnek az intézmény dokumentumaiban.
Jelen mobilitási pályázat elsősorban a tanulási nehézségekkel rendelkező tanulók megsegítésére fókuszál, mint a lemorzsolódás és korai iskola elhagyás egyik jelentős tényezőjére.

Napjainkban már elengedhetetlenek bizonyos készségek és képzettségek elsajátítása ahhoz, hogy diákjaink sikeresen beléphessenek a munkaerőpiacra, és aktívan részt vehessenek a modern társadalmi életben. A fiatalok számos különböző okból dönthetnek úgy, hogy idő előtt abbahagyják tanulmányaikat. Személyes és családi gondok, tanulási nehézségek, vagy a bizonytalan társadalmi-gazdasági körülmények egyaránt szerepet játszhatnak az iskolai lemorzsolódásban. A pedagógusok kulcsfontosságú szerepet játszanak a lemorzsolódás elleni küzdelemben. A tanulási nehézségek terén tudnak hatékony segítséget nyújtani. Iskolánkban tanuló sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési és tanulási nehézséggel (BTM) küzdő tanulók létszáma évről évre növekszik, így igény fogalmazódott meg olyan oktatási módszerek iránt, mely az integrált oktatás nehézségeinek leküzdését segíti elő.

Fontos cél a nálunk tanuló diákok létszámának megtartása. A tanulói létszám megőrzésének két alappillére: a lemorzsolódás csökkentése, illetve a beiskolázott tanulói létszám megtartása. A lemorzsolódás csökkentésére készített intézményi tervünk megfogalmazza azokat a tevékenységeket, melyek segítséget nyújthatnak, hogy ezeknek a fiataloknak ne kelljen a pályájukat elhagyniuk. A terv tartalmazza a pedagógusok módszertani továbbképzését a különböző tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekhez, új tanítási módszerek és jó gyakorlatok elsajátítását az oktatás minőségének emelése érdekében.
Iskolai közösségekben gyakran előforduló jelenség, hogy a diáktársak gúnyolják, megfélemlítik társaikat. A megfélemlítés veszélyezteti a diákok fizikai és érzelmi biztonságát az iskolában, és negatívan befolyásolhatja tanulási képességüket, gyakran tanulmányaik megszakításhoz is vezethet.  A zaklatás elleni küzdelem legmegfelelőbb módja az, hogy megállítsuk, mielőtt elkezdődik. Számos lehetőség, módszer áll az iskolai dolgozók, tanárok és a vezetés rendelkezésére, hogy biztonságosabbá tegye az iskolát, és megakadályozza a zaklatást. Ezen módszerek elsajátítása is szerepel terveinkben.
A sikeres integráció feltételei között szerepel – természetesen a tanárok szociális érzékenysége, empátiája és az eltérések elfogadása mellett – az is, hogy a tanár szakmai kompetenciája tartalmazzon gazdag módszertani repertoárt és megfelelő segédanyagokat a sokféleség kezeléséhez.
Az integráció megvalósulásához természetesen szükséges a támogató iskolai környezet az iskolán belül, melyet intézményünk vezetője képvisel. Vezetőként kívánja megismerni más országok módszereit, technikáit a lemorzsolódásban leginkább érintett tanulók megsegítésében.

Pedagógusaink meg kívánnak felelni az Európai Unió által is megfogalmazott új XXI. századi pedagógus szerep kívánalmainak. Fontos számukra a megfelelő motiváció megteremtése, mind pedagógus, mind pedig a diák részéről. Az érdekes tanórával és a tanulási folyamatban aktívan résztvevő, jól motivált diákkal, sokkal hatékonyabb lehet a tanulási folyamat. Ha a tanuló jól érzi magát az osztályteremben, az iskolában,  ez visszahat tanulmányi eredményeire is. Iskolánkban sok hátrányos, és nem megfelelő szociokulturális háttérrel érkező diákkal találkozunk, aki a tanulásban motiválatlan.

Pedagógiai programunkban is megfogalmazott célunk igényes, széleskörű ismeretekkel rendelkező fiatalok nevelése, akik képesek a további önképzésre, ezáltal kiépítve az igényt az élethosszig tartó tanulásra.
Tanulóink megőrzéséhez még vonzóbbá kell tennünk iskolánkat, és lépést kell tartanunk más intézmények által nyújtott lehetőségekkel. Ennek érdekében biztosítani kívánjuk tanulóink számára az Erasmus pályázat biztosította készségek, kompetenciák fejlesztését. Megvalósításának fontos eszköze a tanárok idegen nyelvi és szakmódszertani kompetenciájának folyamatos fejlesztése.

A projekt hosszú távú, és egyben legfontosabb célja, olyan külföldi intézményekkel felvenni a kapcsolatot és közös jövőbeli programokat indítani, amelyek hasonló problémákkal küzdő, hasonló korosztályú fiatalokkal foglalkoznak. Ötleteket tudnak, hogyan lehet a diákokat az iskolaelhagyásban megakadályozni, hogyan lehet őket motiválni abban, hogy a kiválasztott szakmát megszerezzék, mely által helyt tudnak állni a munka világában. Ez lehet a biztosítéka annak, hogy bővüljön a hozzánk jelentkező diákok száma, ami kölcsönösen jó hatással lehet intézményre-tanulókra egyaránt.

Dunaújvárosi SZC

Lorántffy Zsuzsanna

Technikum és Kollégium

OM 203034

2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós út 6.
iskola@lorantffy.hu
Iskola: +36 25 437 025
Kollégium: +36 25 410 047
Tanműhely: +36 25 502 250